அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2016-2017-ல் 88% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: V.RAMYA - 430 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: T.SUBASH - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: R.VAISHNAVI - 401 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 93 >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: V.RAMYA - 83 >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: T.SUBASH - 67 >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: V.RAMYA,T.SUBASH - 99 >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: T.SUBASH, R.VAISHNAVI,P.DEEPA - 100
SCHOOL STAFFS

Saturday, 24 September 2016

உலக ஓசோன் பாதுகாப்பு தினம் செப்டம்பர் - 16

வெய்யலூர் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் செப்டம்பர் - 16 உலக ஓசோன் பாதுகாப்பு தினத்தை முன்னிட்டு நடந்த கட்டுரைப் போட்டியை சிறப்பாக தலைமையேற்று நடத்திய அறிவியல் ஆசிரியர்கள் திரு.VTM, அவர்கள் திருமதி. Rk அவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் திரு .ESS அவர்கள், ஆசிரியர் திரு .MA அவர்கள்.... போட்டியில் கலந்து கொண்ட மாணவ மாணவிகள்