அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2015-2016-ல் 100% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 469 >>>>>இரண்டாம் மதிப்பெண்: L.PRADHIKSHAN - 445 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: P.THENDRAL - 441 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 95 >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 85 >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 92 >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: P.THENDRAL - 98 >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 100
SCHOOL STAFFS

Saturday, 15 October 2016

டாக்டர்.APJ.அப்துல்கலாம் அவர்களின் பிறந்தநாள்: பேச்சுப்போட்டி, கட்டுரைப்போட்டி, ஓவியப்போட்டி
டாக்டர்.APJ.அப்துல்கலாம் அவர்களின் பிறந்தநாள் இளைஞர் எழுச்சி நாளாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இதனையொட்டி இன்று  பேச்சுப்போட்டி, கட்டுரைப்போட்டி, ஓவியப்போட்டி நடத்தப்பட்டது.

SCHOOL ACTIVITIES