அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2016-2017-ல் 88% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: V.RAMYA - 430 >>>>>முதல் மதிப்பெண்: T.SUBASH - 430 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: R.VAISHNAVI - 401 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 93 >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: V.RAMYA - 83 >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: T.SUBASH - 67 >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: V.RAMYA,T.SUBASH - 99 >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: T.SUBASH, R.VAISHNAVI,P.DEEPA - 100
SCHOOL STAFFS

Sunday, 23 October 2016

பள்ளிக்கல்வித் துரையின் கீழ் பணிபுரியும் உடற்கல்வி ஆசிரியர் , உடற்கல்வி இயக்குனர் நிலை – I, உடற்கல்வி இயக்குனர் நிலை – II, ஆகியோருக்கு அவர்கள் பெற்றுள்ள உடற்கல்வி தொடர்பான உயர்கல்வித் தகுதிகளுக்கு ஊக்க ஊதிய உயர்வு வழங்குவதற்கான உரிய கல்விதகுதிகளை நிர்ணயம் செய்தல் –ஆணை


SCHOOL ACTIVITIES