அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,வெய்யலூர். பத்தாம் வகுப்பு: 2015-2016-ல் 100% தேர்ச்சி
முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 469 >>>>>இரண்டாம் மதிப்பெண்: L.PRADHIKSHAN - 445 >>>>>மூன்றாம் மதிப்பெண்: P.THENDRAL - 441 >>>>>>>>>>தமிழ் முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 95 >>>>>ஆங்கிலம் முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 85 >>>>>கணிதம் முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 92 >>>>>அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: P.THENDRAL - 98 >>>>>சமூக அறிவியல் முதல் மதிப்பெண்: V.NITHYA - 100
SCHOOL STAFFS

Thursday, 13 October 2016

RTI -சனிக்கிழமை பள்ளி செயல்படும்போது முழுநேரம் செயல்பட வேண்டுமா?

சனிக்கிழமைகளில் பள்ளி முழு நேரம் செயல்பட வேண்டுமா என்ற RTI க்கு மாவட்ட கல்வி அதிகாரி அளித்துள்ள பதில்

SCHOOL ACTIVITIES